Bulgarian

Добре дошли

Този уебсайт дава съвети и информация за службите за рециклиране и събиране на отпадъци в графство Съмърсет. По-долу ще намерите резюме на услугите, предлагани от службата Somerset Waste Partnership.  Моля, свържете се със службата за клиенти (customer services) към вашия местен съвет ,ако искате информация на друг език, ако имате проблеми със службите за отпадъци, или рециклиране, или да кандидатствате за следните услуги:

• Помощ в събирането, за хора с мобилни, или физически недъзи
• Събирането на клинични отпадъци, за онези, които се нуждаят от изхвърлане на медицински отпадъци.
• Събирането на градински отпадъци, за което се плаща абонаментна такса.
• Събиране на обемисти отпадъци, при което заплащате, за обемисти неща, които ще извозим.

Ако живеете в жилищен блок, обикновено ще имате голями общи контейнери за материали за рециклиране или за изхвърляне на отпадъци.

Ако живеете в къща, би трябвало да имате две касети за събиране на неща, които могат да бъдат рециклирани. Те биват рециклирани и превърнати в материали за производство на нови изделия. Едната касета е за хартия, стъклени бутилки и буркани и за алуминиево фолио. Другата касета е за картон, метални кутии от храна и питиета, и домакински пластмасови бутилки. Можете да слагате всичко в една касета ако трябва, но на събирачите ще е удобно, ако слагате различните материали разделно в касетите. До касетите, можете също да поставите акумулатори за кола, дрехи и обувки, в найлонови торбички, за да са сухи (моля, не използвайте черните найлонови чували за тази цел).

Кашоните от велпапе трябва да са сгънати в плосък вид, а тенекиените кутии от храна, бурканите, и тарелките от фолио да са изплакнати от хранителни отпадъци.

Трябва също да имате кафява кофа за хранителни отпадъци с цел рециклирането им, както и малка касета за събиране на хранителни отпадъци от кухнята ви. Моля, използвайте вестници за завиването на хранителни отпадъци, или облицовайте вътршността на кухненското кошче за буклук, или купете специалните торби за облицоване на кошчето, които се разлагат и могат да бъдат намерени в някои местни магазини.  Не използвайте пластмасови торбички за хранителни отпадъци, дори и да пише, че са „biodegradable” (разлагащи се), защото не се разлагат, когато хранителните отпадъци се използват за градински тор. 

Можете да имате и контейнер с колелца за всякакъв друг буклук, останал, след като сте отделили отпадъците за рециклиране. Ако нямате такъв контейнер, можете да изнесете за събиране не повече от четири черни чувала на две седмици, които можете да закупте от местния магазин.

Събирането на отпадъци се извършва в един и същи ден всяка седмица. Отпадъците за рециклиране и хранителните отпадъци се събират всяка седмица, а останалия боклук се събира веднаж на две седмици.

Боклука и отпадъците за рециклиране трябва да се изнасят в съответните кофи пред дома ви преди 7 часа сутринта, в деня на събирането им. Моля, погрижете се да не задръствате тротоарите или улицата и за запазване на чистота, не трябва да изнасяте кофите по-рано от предишната вечер на определения за събиране ден. Ще забележите съседите ви да изкарват кофите преди събирането им.

Службата Somerset Waste Partnership осигурява също специални Центрове за рециклиране,  където обемисти предмети и опасни вещества могат да бъдат закарани и където много други материали се събират за преработка, включително градински отпадъци дърво, отпадъчен метал, електрически уреди и акумулатори. За повече подробности, моля свържете се със службата  „Customer Services” към  Somerset County Council, или разгледайте страницата  Recycling Centres в интернета.