Czech

Vítejte

Tyto webové stránky poskytují rady a informace o recyklaci a odvozu odpadu v Somersetu. Následuje shrnutí služeb poskytovaných organizací Somerset Waste Partnership. Pokud informace požadujete v jiném jazyce, pokud máte problémy s odvozem odpadu či recyklací nebo pokud si chcete požádat o následující služby, obraťte se prosím na zákaznické služby místní správy:

• Pomoc se svozem pro osoby s tělesným nebo pohybovým postižením.
• Odvoz klinického odpadu pro osoby, které potřebují zlikvidovat zdravotní odpady.
• Sběr zahradního odpadu, za který se účtuje předplatné.
• Svoz objemného odpadu, kdy si zaplatíte za odvoz velkých předmětů. 

Pokud žijete v panelovém domě, máte k dispozici velké sdílené popelnice na recyklovatelný odpad a na likvidaci běžného odpadu.

Pokud žijete v domě, měli byste mít dvě krabice pro sběr recyklovatelného odpadu. Tento odpad je zpracován a znovu použit na výrobu materiálu na nové výrobky. Krabice 1 je na: papír, skleněné láhve a sklenice a na alobal. Krabice 2 je na: lepenku, plechovky od potravin a nápojů a umělohmotné láhve od domácích přípravků. Pokud vám stačí jedna krabice, můžete dát všechen odpad do jedné, sběratelům odpadu však pomůže, když materiál v krabici roztřídíte. Kromě těchto krabic můžete k odvozu připravit i autobaterie, oděvy a obuv v taškách, aby nezmokly (nepoužívejte prosím černé pytle na odpad).  

Lepenka musí být stlačená naplocho a plechovky, sklenice a alobal musí být v případě potřeby opláchnuty, aby se odstranil nadbytečný olej.

Také byste měli mít hnědou popelnici, do které patří potravinový odpad určený k recyklaci a menší kyblík na sběr potravinového odpadu v kuchyni. Prosím balte potravinový odpad do novin nebo novinami vystelte kyblík, případně si můžete zakoupit speciální kompostovatelné sáčky, které se prodávají v určitých místních obchodech. Nepoužívejte pro vystlání kyblíku igelitové tašky, i když jsou označeny jako „biologicky odbouratelné“, protože ty se během kompostování nerozkládají.

Možná máte i popelnici na kolečkách pro ostatní odpad, který nebyl odvezen k recyklaci. Pokud nemáte popelnici na kolečkách, můžete k odvozu odpadu připravit až čtyři černé pytle jednou za čtrnáct dní. Tyto pytle můžete zakoupit v místních obchodech. 

Odpad se odváží jednou týdně vždy ve stejný den. Odpad k recyklaci a potravinový odpad se odváží jednou týdně. Ostatní odpad se odváží jednou za čtrnáct dní. 

Recyklovatelné předměty i odpad musí být připraveny k odvozu nejpozději v 7 hodin ráno ve sběrný den. Dbejte prosím na to, aby váš odpad nepřekážel na chodnících nebo silnicích a aby byly silnice udržovány v čistotě, neměli byste odpad vyvážet před dům dříve než večer před dnem svozu. Možná si všimnete, že sousedé připravují svůj odpad k odvozu v určenou dobu.

Somerset Waste Partnership také provozuje speciální recyklační centra, kam můžete odvézt velké předměty a nebezpečný odpad, včetně zahradního odpadu, dřeva, kovového šrotu, elektrických spotřebičů a baterií. Pro další podrobnosti se obraťte na zákaznické služby správy hrabství Somerset nebo si prostudujte stránku o recyklačních centrech.