Latvian

Laipni ludzam

Šī tīmekļa vietne sniedz padomus un informāciju par otrreizējo pārstrādi un utilizācijas pakalpojumiem Somersetā.   Zemāk ir pakalpojumu saraksts, ko piedāvā Somerseta Atkritumu Partnerība.   Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu vietējā padomē, lai pieprasītu informāciju citā valodā, ja jums ir problēmas ar atkritumu vai otrreizējas pārstrādes pakalpojumiem, vai lai pieteiktos šādiem pakalpojumiem:

• Palīdzība atkritumu savākšanas cilvēkiem ar kustības vai fiziska rakstura traucējumiem.
• Medicīnas atkritumu savākšana no tiem, kam ir nepieciešams, nodrošināt medicīnisko atkritumu aizvākšanu.
• Dārza atkritumu savākšana, par to ir paredzēta abonēšanas maksa.
• Lielgabarīta atkritumu savākšanas pakalpojumi, jums būs jāmaksā par lielgabarita priekšmetu izvešanu.

Ja jūs dzīvojat daudzdzīvokļu mājā, jums parasti ir paredzēti lieli kopēji konteineri priekš materiāliem pārstrādei un priekš atkritumu aizvākšanai.

Ja jūs dzīvojat privātnamā, Jums ir jābūt divas kastītes, atkritumu savākšanai, kurus var otrreizēji pārstrādāt.  Pēc pārstrādes tie tiek atkal izmantoti ka materiāls jauno produktu ražošanai.  Kastīte Numurs 1 ir paredzēta priekš: papīra, stikla pudelēm, stikla taras un alumīnija folija iepakujumam.  Kastīte Numurs 2 ir paredzeta priekš: Kartona, pārtikas un dzērienu bundžām un mājsaimniecības plastmasas pudelēm. Jūs var likt visus materiālus vienā kastē, ja tas ir viss, kas jums ir nepieciešams, bet savācējiem palīdz ja kastē ieliek dažādus materiālus atsevišķi.  Blakus saviem kastītēm, jūs varat arī atstāt automašīnu akumulatorus, nederīgos apģērbus un apavus maisos, lai saglabātu tos sausus (lūdzu, nelietojiet melnās krāsas atkritumu maisus).

Pirms izmešanas kartona iepakojumu jāsaplacina, pārtikas produktu bundžas, stikla taru un foliju iepakojumu nepieciešams izskalot.

Jums  arī jābūt brūnas krāsas konteineram pārtikas atkritumu pārstrādei, un mazākam spainim priekš jūsu virtuves pārtikas atkritumiem.  Lūdzu, izmantojiet laikraksta papīru lai iesaiņotu pārtikas atkritumus vai ielieciet papīru savā spainitī, vai arī iegādāties speciālus kompostējamos maisiņus, ko var nopirkt dažos vietējos veikalos.  Neizmantojiet plastmasas maisus pārtikas atkritumiem gan tad, ja ir norāde ‘biodegradējamie’, jo tie nesadalās kompostēšanas vidē.
Jums var būt arī atkritumu konteiners uz ratiņiem  priekš visiem pārējiem atkritumiem, kurus nevar pārstrādāt.   Ja jums nav atkritumu konteinera, divu nedēļu laikā jums ir atļauts atstāt līdz četriem melniem atkritumu maisiem, ko var nopirkt vietējos veikalos.

Atkritumu savākšana tiek veikta katru nedēļu tajā pašā dienā.  Atkritumi otrreizējai pārstrādei un pārtikas atkritumi tiek savākti katru nedēļu.  Pārējie atkritumi ir savākti vienu reizi divās nedēļās.

Jums vajadzētu atstāt atkritumus otrreizējai pārstrādei un pārējos atkritumus savākšanai ārpus savas mājas pirms plkst. 07:00 no rīta paredzētā atkritumu savākšanas dienā.   Lūdzu, uzmanieties, lai nekavētu ietvēm vai ceļiem un, lai saglabātu ielas sakārtotas jums nevajadzētu atstāt kaut kas savākšanai agrāk nekā iepriekšējā vakarā.   Iespējams, ka pamanīsiet savus kaimiņus liekot ārā atkritumus, kad pienāk atkritumu savākšanas laiks.

Somerseta Atkritumu partnerība arī piedāva īpašas Otrreizējas  Pārstrādes centru pakalpojumus, kur var aizvēst lielagabaritu un sadzīves bīstamus atkritumus, ka arī vēl daudz vairāki materiāli tiek savākti otrreizējai pārstrādei, tostarp:  dārza atkritumi, koksnes, metāllūžņu, elektroierīces un baterijas.  Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu sazinieties ar klientu pakalpojumu centru Somerseta grāfistes padomē, vai arī skatieties informācijas lapā par Otrreizējas  pārstrades centriem.