Polish

Witamy

Niniejsza strona internetowa zawiera porady i informacje dotyczące usług recyklingu i wywozu odpadów oferowanych w Somerset.  Poniżej znajduje się krótki opis usług świadczonych przez Somerset Waste Partnership.  Prosimy o skontaktowanie się z biurem obsługi klienta lokalnej rady, aby uzyskać informacje w innym języku, w przypadku problemów z usługami recyklingu lub wywozu odpadów, oraz aby zamówić następujące usługi:

• Pomoc w zbiórce dla osób niepełnosprawnych ruchowo/fizycznie.
• Zbiórka odpadów medycznych dla osób, które muszą pozbyć się odpadów medycznych.
• Zbiórka odpadów z ogrodu, która objęta jest opłatą abonamentową.
• Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – wywóz odpadów dużych rozmiarów za opłatą.

Osoby mieszkające w blokach będą zazwyczaj korzystać z dużych wspólnych kubłów na materiały przeznaczone do recyklingu oraz śmieci do wywozu.

Osoby mieszkające w domach powinny używać dwóch pojemników do gromadzenia odpadów przeznaczonych do recyklingu. Odpady te są powtórnie przetwarzane w celu uzyskania materiałów do wytworzenia nowych produktów. Pojemnik 1 przeznaczony jest na: papier, szklane butelki i słoiki oraz folię aluminiową. Pojemnik 2 przeznaczony jest na: tekturę, puszki po żywności i napojach oraz plastikowe butelki po produktach używanych w gospodarstwie domowym. Można zbierać wszystkie materiały w jednym pojemniku, ale ich segregacja ułatwia pracę osobom wywożącym odpady. Obok pojemników można również położyć akumulatory samochodowe oraz odzież i obuwie w workach chroniących przed zamoczeniem (prosimy nie wykorzystywać do tego celu czarnych worków na śmieci).

Kartony należy składać na płasko, a puszki po żywności, słoiki i folię opłukiwać, jeśli konieczne jest oczyszczenie ich z resztek żywności.

Ponadto, należy rownież używac brązowego pojemnika na odpady spożywcze przeznaczone do recyklingu i mniejszy pojemnik na tego rodzaju odpady do wykorzystywania na bieżąco w kuchni. Prosimy o zawijanie odpadów spożywczych w gazetę lub wykładanie nią kuchennych pojemników. W niektórych lokalnych sklepach można również kupić specjalne torby nadające się na kompost. Do składowania odpadów spożywczych nie wolno używać plastikowych toreb, nawet ze znaczkiem „ulegające biodegradacji”, ponieważ nie ulegają rozkładowi w procesie kompostowania.

Jakiekolwiek śmieci pozostałe po segregacji odpadów do recyklingu można wyrzucać do pojemnika na kółkach.  Osoby, które nie mają pojemników na kółkach, mogą wystawić maksymalnie cztery czarne worki ze śmieciami raz na dwa tygodnie. Worki można kupić w lokalnych sklepach.

Zbiórka odpadów odbywa się co tydzień tego samego dnia. Odpady przeznaczone do recyklingu i odpady spożywcze wywożone są raz w tygodniu. Pozostałe śmieci wywożone są raz na dwa tygodnie.

Odpady przeznaczone do recyklingu i inne śmieci należy wystawiać przed dom do godz. 7:00 w dniu zbiórki.  Prosimy o nieblokowanie chodników i jezdni. W trosce o czystość ulic nie należy wystawiać żadnych śmieci wcześniej niż wieczorem dnia poprzedzającego dzień zbiórki.  O terminach wywozu przypomną śmieci wystawione przez sąsiadów.

Somerset Waste Partnership zapewnia również specjalne punkty recyklingu, do których można przynieść duże przedmioty i niebezpieczne odpady, a także wiele innych materiałów, w tym: odpady z ogrodu, drewno, złom metalowy, urządzenia elektryczne i baterie. Szczegółowe informacje można uzyskać, kontaktując się z biurem obsługi klienta w radzie hrabstwa Somerset lub przeglądając stronę dotyczącą punktów recyklingu.